Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Resevillkor

Alla kunder har rätten att avboka sin resa.  Följande avbeställningsavgifter gäller enligt Hummingbird Lifestyle Travel’s resevillkor. 

 

  • Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa skall resenären erlägga anmälningsavgiften samt eventuella tillkommande kostnader såsom utställda flygbiljetter, ej avbokningsbara arrangemang med mera.
  • Vid avbeställning som sker från 40 dagar fram till avresa skall resenären erlägga 100 % av resans pris.
  • Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han/ hon icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han/ hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

Avbeställning ska ske skriftligen till Hummingbird Lifestyle Travel.

För Hummingbird Lifestyle Travel (nedan kallad HLT) resenärer gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor samt Kompletterande särskilda villkor enligt nedan.

Kompletterande särskilda villkor för Hummingbird Lifestyle Travel

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.3    Pris och avtalade tjänster

1.3.12 Delbetalning

Av bokningsbekräftelsen framgår om flygresan skall betalas i sin helhet samband med bokning och samtidigt som anmälningsavgiften.

1.3.13 Slutbetalning

Slutbetalning skall vara HLT tillhanda senast 6 veckor innan avresa, slutfaktura inklusive eventuell kursjustering av slutpriset sänds till er 8 veckor före avresan.

1.4    Avtalets ingående

1.4.4   Anmälningsavgiften kan variera kraftigt beroende på typ av resa och de villkor som underleverantören ställer, se bokningsbekräftelsen för exakt information.

1.4.5   Muntliga beställningar skall vara skriftligen bekräftade.

1.4.6   Önskemål kan ej garanteras

1.4.7    Arrangören äger rätt att frångå avtalet inom 48 timmar efter bekräftad bokning om felaktiga förutsättningar lämnats, orsakade av fel i systemteknik, valutafel eller motsvarande.

2.3     Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1     Resenärens önskemål om ändringar före avresa

2.3.1.3 Ändringar som företas av resenären är att betrakta som en avbeställning och nybokning enligt 3.1

2.3.1.4 Ändringar på flyg med utställd biljett gäller 2.3.1.3.

2.3.2   Arrangörens ändringar/ inställande före avresa

2.3.2.6   Tidtabellen  är preliminär fram till 7 dagar innan avresa. Ändring av de preliminära tiderna meddelas resenären så snart som möjligt. Förändringar i de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

3.      Avtalets upphörande  / avbeställning

3.1       Resenärens avbeställning av paketresan

Följande avbeställningsregler ersätter punkt 3.1.4-3.1.7 i SRF’s villkor

  • Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa skall resenären erlägga anmälningsavgiften samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.2 i resevillkoren.
  • Vid avbeställning som sker från 40 dagar fram till avresa skall resenären erlägga 100 % av resans pris, enligt 3.1.2 i resevillkoren.
  • Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han/ hon icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han/ hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.


3.1.2.1
Flygbiljetter som bokats, betalats och ställts ut kan vanligtvis inte återbetalas vid avbokning.

3.3       Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring

3.3.2   HLT förmedlar reseförsäkring och avbeställningsskydd från Gouda och Europeiska.

3.3.3   Avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

3.3.4   Avbeställning ska göras skriftligen till Hummingbird Lifestyle Travel.

4. Fel och brister

4.2       Tryckfelsreservation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyrer och förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar.

4.3       Skriftlig reklamation skall vara HLT tillhanda senast en månad efter resans slut.

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar

5.6       Resenärer erbjuds ibland, när reguljärflyg är överbokade, att mot ersättning ta ett senare flyg än vad som avtalats. Prisavdrag för förlorad tid på resmålet utgår inte om resenären accepterar erbjudanden från flygbolaget och som medför en senare ankomst till resmålet än vad som ursprungligen planerats.

5.7       Ersättning utgår inte heller för de merkostnader som resenären får för att komma ikapp en resa.

6. Trygghetsgaranti

Hos HLT får du alltid Trygghetsgaranti vilket innebär att du får återbetalning för förlorade resdagar om resan behöver kortas ner eller ställas in på grund av strejk, snökaos, askmoln, svin/fågelinfluensautbrott etc. Skulle ett hotell eller flygbolag gå i konkurs så garanterar vi att våra resenärer får annan likvärdig tjänst eller ersättning.

 

Kompletterande villkor för Hummingbird Lifestyle Travel 2019