Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Hummingbirds miljöarbete

Miljö & socialt ansvar

Hummingbird Lifestyle Travel har valt att på flera sätt aktivt vara med och bidra till en bättre värld.

Sedan 2017 är vår interna verksamhet helt klimatneutral och från januari 2019 klimatkompenserar vi 100% av alla våra kunders resor. Läs mer om vår klimatarbete längre ner på denna sida.

Vi har ett flerårigt engagemang och stöttar WWF genom att agera Vänföretag.

Vi stödjer internatskolan Kiotani utanför Nairobi i Kenya där vi har donerat grundplåten till en solcellsanläggning i skolans nya matsal. Det betyder att barnen får ljus efter mörkrets inbrott. De kan läsa läxor, spela spel och umgås, utan att behöva bära omkring fotogenlampor. Dessutom förser anläggningen köket och tvättstugan med varmt vatten. Det ger renare kläder och sängkläder och bättre hygien i köket! Du kan läsa mer om projektet här!

 

_lusblasymbolArtboard 1

Klimatkompensation för din resa ingår alltid hos Hummingbird Lifestyle Travel

Från början av 2019 klimatkompenserar vi 100% för alla våra kunders resor och det ingår i alla våra resor.

Som en av de första researrangörerna i Sverige har vi nu beslutat att klimatkompensera även alla våra kunders resor till 100%. Alltså inte bara flygresan utan även boende, landtransporter och måltider som ingår i resan. Full klimatkompensering ingår nu i alla våra konferensresor och går inte att välja bort.

Vår interna verksamhet är klimatneutral sedan januari 2017

Sedan januari 2017 är vår interna verksamhet klimatneutral och kommer givetvis att vara det även framåt.

Vi har, tillsammans med våra systerbolag, lagt ner ett stort engagemang för att bli klimatneutrala. Vi har till att börja med mätt hur mycket CO2 vår verksamhet är orsak till. Sedan har vi investerat i projekt som gör att minst samma mängd CO2 absorberas eller inte släpps ut på grund av vår investering i så kallad klimatkompensering.

Så här görs klimatkompenseringen

Tillsammans med vår samarbetspartner i klimatfrågor, Southpole, räknar vi årligen fram mängden CO2 som våra kunders resor har genererat. Sedan investerar vi i certifierade projekt som reducerar minst samma mängd CO2. Det gör vi i tre olika projekt som ligger i Kenya, Zimbabwe och Indonesien.

Alla tre projekt är noga certifierade och tack vare vår investering så minskas mängden CO2 med samma mängd som vi släpper ut. Certifieringen säkerställer bland annat att det här åtgärderna inte hade skett utan vår investering.

Tyvärr är det så att jordens medeltemperatur stiger vilket är en direkt effekt av människornas aktivitet på jorden, genom ökade koldioxidutsläpp men även skövling av skogsområden som tidigare absorberade stora mängder av koldioxid. Flyget står idag för 3% av den totala CO utsläppet och i Sverige står flyget för ca 4% enligt LFV.se källa.

Lär dig mer om hur klimatkompensering fungerar här:

Tips på sätt där du redan nu kan välja mer miljövänliga alternativ

  • Besök de lokala restauranger och njut av den lokala maten och de lokala råvarorna.
  • Undvik mellanlandningar eftersom varje start och landning förbrukar stor mängd bränsle
  • Vi väljer främst att man bor på de mindre lokalägda hotellen och rekommenderar genuina äkta upplevelser som kommer lokalbefolkningen till godo. Förslag på utflykter såsom “Farm to Dinner” där man plockar sin egen sallad från örtträdgården, segelresor och andra liknande upplevelser med minimal påverkan på miljön

Beskrivning av ett av projekten som vi stödjer i Kenya/Tanzania

Maasai-folket är en av Afrikas välkända stammar som bor i ett område som sträcker sig från södra Kenya till norra Tanzania. Trots press från regeringarna att överge sin traditionella semi-nomadiska livsstil, har Maasai-folket fastnat för att bevarar sin unika kultur. Men den traditionella Maasai-metoden för att laga mat över en öppen vedbrand är inte bara tidskrävande och destruktiv för skogen, utan också producerar betydande mängder inomhusrök som utsätter kvinnor och barn för allvarliga hälsorisker.

Projektet består i att ersätta de öppna vedeldarna för tillagning av mat med 5 654 kokplattor / cooking stoves vilka speglar de traditionella vedeldade metoderna men kräver 66% mindre ved vilket minskar röda utsläpp och förbättrar hälsan för familjerna. Genom att minska utsläppen och sänka avskogningen för bränslet minskar projektet årligen ca 14 500 ton koldioxidutsläpp. Familjerna främst kvinnor och barn behöver ej slita med att hämta veden från skogen och kan istället lägga tid på andra uppgifter och barnen kan ha tid att istället få gå i skola. En minskning av bränsle med ca 50% och minskande av utsläpp med ca 70%. Detta projekt ger också hushållsbesparingar på ca 15% – pengar som istället går till mat, skolavgifter och andra förnödenheter. Projektet bidrar även till en bättre hälsa och minskar antalet fall av lungvägssjukdomar och lunginflammation.

Ett annat av projekten vi stöder i Kariba, Zimbabwe och Zambia 

är REDD projektet med fokus på minskad avskogning och lagring av kol i skogar

REDD+ betyder minskad avskogning och degradering av skog, bevarande av skog samt bevarande och ökad lagring av kol i skogar. Kariba REDD+ projektet innebär att man bevarar ca 785 000 hektar skog och djurliv. Området ligger vid den södra stranden av sjön Kariba, nära gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Projektet knyter samman fyra olika nationalparker och flera safarireservat vilket ger skydd till flera utrotningshotade arter som elefant, lejon och flodhäst. Detta projekt är samhällsförankrat och administreras av fyra olika landsbygdsdistrikt. Distrikten arbetar aktivt för att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i distrikten genom att bland annat bygga nya, bättre vägar och utveckla hälsomottagningar samt säkerställa att fler får tillgång till rent vatten. Projektet är certfierat av VCS, CCBA.

 

Vi är stolta över att vara ett klimatneutralt företag

Klimat certifikat