Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Bra att veta om Kryssningar

Bra att veta om kryssningar

Ombordstigning
Ombordstigningen börjar vanligtvis omkring tre timmar före och stänger ca 90 min innan avsegling. För kryssningar som startar i Nordamerika/Karibien stänger incheckningen 2 timmar innan avgång. Exakta tider för ombordstigning för din kryssning finner du i dina färdhandlingar. Det är ditt ansvar att komma i tid till boarding. Om incheckning inte görs innan angivna tider har rederierna rätt att anta att du inte tänker åka med. Avgiften för avbokningen är 100 % av biljettpriset och ingen återbetalning sker.

Bagage
Bagage lämnas vid ombordstigning till personalen och levereras oftast till din hytt före avresa men även ibland efter avresa. Vi rekommenderar därför att du packar ett litet handbagage med det du behöver under den första tiden ombord inklusive värdesaker, mediciner och ömtåliga saker. Bagaget skall vara märkt med för- och efternamn, fartygets namn, hyttnummer samt datum för av- och hemresa.

Incheckning
Incheckning kan göras på två olika sätt. För att göra ombordstigningen så smidig som möjligt kan du göra en online check-in på rederiets hemsida. Vissa rederier kräver att online-incheckning görs. Detta skall vanligtvis göras senast 4-7 arbetsdagar innan avresa. När det senast skall göras varierar från rederi till rederi – Se vidare information på rederiets hemsida eller enligt den information du får från Hummingbird om vad som gäller beträffande online check-in. Alternativet är att göra det på plats i incheckningsterminalen – såvida det inte krävs i förväg. Viktigt är att du har med din biljett och ditt pass och eventuellt övriga resehandlingar. Ombordstigning får göras när alla nödvändiga formulär är ifyllda och när du fått ett s.k. Cruise Card utställt. Detta Cruise Card har olika namn beroende på rederi. Det fungerar som din hyttnyckel och som betalning ombord, samt på vissa rederier som bekräftelse gällande första eller andra sittning samt bordsnummer till middagarna på kvällarna. Ditt Cruise Card skall du också visa upp varje gång du lämnar, respektive återvänder till fartyget under de olika stoppen under kryssningen.

Resehandlingar
Det är viktigt att du kontrollerar att du har med de identitetshandlingar som krävs för din resa och kryssning. Detta skall göras i god tid. Passagerare som inte har korrekta identitetshandlingar, kommer inte att få tillträde till fartyget. Om så är fallet kan rederiet inte betala tillbaka köpt biljett. Kontrollera alltid i förväg vilka pass- och visumkrav som gäller för de länder du kommer att besöka under din kryssning.

Pass och viseringar
Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemkomstdatumet. Ditt namn måste stavas exakt likadant i din biljett som i ditt pass. I annat fall kan du nekas tillträde till din flygresa/kryssning. Vissa hamnmyndigheter kan ibland begära uppvisande av foto-id när du går i land under kryssningen. För att undvika eventuella problem rekommenderar vi därför att du tar med en kopia av ditt pass (förutom själva originalpasset) på resan och att alltid ha med dig passkopian när du lämnar fartyget.

Visum/ESTA-registrering USA
För inresa i USA samt för flygresor som går via USA krävs för svenska medborgare, och övriga resenärer som omfattas av det amerikanska S.K. Visa Waiver-programmet, ett inresetillstånd via ESTA. Detta dokument skall medtagas under resan. Använd endast den officiella ESTA-sajten som har adress https://esta.cbp.dhs.gov

Passet skall vara maskinellt läsbart och giltigt 6 månader efter hemkomstdatumet. Registreringen skall vara godkänd av amerikanska inresemyndigheten senast 72 timmar före avresan till eller via USA. Registreringen kostar USD 14 och betalas med kort vid registreringstillfället.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd
Det är viktigt att ha en fullgod reseförsäkring under hela resan! Avbeställningsskydd gällande akut sjukdom eller olycksfall före avresan rekommenderas starkt till alla passagerare. Ev. avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningen av resan medan reseförsäkring kan tecknas och betalas allra senast dagen före avresan. Hummingbird har prisvärda reseförsäkringar – såväl heltäckande försäkringar som kompletterande till hemförsäkring med visst reseskydd.

Betalning ombord
Ombord på fartyget gäller ett kontantlöst system. Ett ”Cruise Card” konto (”Cruise account”) läggs upp för alla passagerare. Kontot måste kopplas till ett godkänt betal- eller kreditkort som automatiskt kommer att belastats av ditt fartygskonto. En detaljerad lista på det du har handlat under kryssningen kommer att skickas till hytten för kontroll vid slutet av kryssningen. Det kan hända att enskilda transaktioner som sker sista kvällen inte syns på slutavräkningen. Detta kommer då att läggas till den slutgiltiga räkningen. Har du inte fått slutgiltig räkning senast samma morgon som kryssningen avslutas, ta då kontakt med ”Accounting Desk/Cashier” ombord!

Vi vill göra dig uppmärksam på att rederierna använder en egen valutakurs, som avviker något från bankens valutakurs. Vid en del faciliteter som t ex kasinon, kan du inte belasta ditt fartygskonto utan blir istället krävd på kontanter. Ombord på en del större fartyg finns det uttagsautomater. På de flesta rederier tas en deposition ut, antingen på det betal- eller kreditkort som kopplats ihop med ditt konto ombord, eller en kontant summa. Om du inte använder det reserverade beloppet återbetalas det som finns kvar när sluträkningen skall betalas. När det gäller återbetalning som görs till kort så kan det ta ca en vecka innan återbetalningen registreras.

Dricks och serviceavgift
De olika rederierna har olika regler när det gäller dricks/serviceavgift till servicepersonalen ombord. Vissa har dricks/serviceavgift inkluderad i kryssningspriset från början, andra inte. Då debiteras en avgift, som på många rederier är ca 8,5 Euro per vuxen per dag för kryssningar i Medelhavet och Nordeuropa och ca 11-12 US Dollar per vuxen per dag när det gäller kryssningar i Karibien, Alaska etc. För kryssningar i andra delar av världen kan serviceavgiften vara i annan valuta men den dagliga avgiften motsvarar ungefär ovanstående. Serviceavgiften debiteras automatiskt på ditt Cruise Card och betalas i slutet av kryssningen tillsammans med övriga utgifter. En särskild serviceavgift på 15% tillkommer hos de flesta rederier för drycker, drinkar och andra inköp som görs ombord.

Ställs det formella krav på hälsotillstånd?
Om du lider av någon sjukdom som kan påverka dina möjligheter att kryssa så bör du kontakta din läkare för att få utlåtande om du bör resa eller inte. En del rederier kan kräva att du verifierar en godkänd hälsostatus för att tillåta dig resa.

När det gäller ev vaccinationer rekommenderar vi dig att kontakta närmaste vaccinationscentral för att få information angående de senaste rekommendationerna/kraven som finns beträffande vaccinationer för alla länder/platser som besöks under din resa. Du är själv ansvarig för att alla vaccinationspapper är korrekta. Vaccinationer rekommenderas till vissa resmål och till vissa är de obligatoriska. Världshälsoorganisationen WHO föreskriver vilka vaccinationer som är nödvändiga för olika länder.

Om du är gravid och har gått in i vecka 24 (vilken vecka som gäller kan variera från rederi till rederi!) när kryssningen startar, får du inte resa. Men om graviditeten inte har kommit in i vecka 24, skall du kunna visa upp ett skriftligt godkännande från en läkare på att du har godkänd status för att resa.

Minderåriga (ej fyllda 21 år) som reser utan förälders/målsmans sällskap
Generellt gäller en åldersgräns på 21 år för att få resa på en kryssning och för ha en egen hytt, såvida du inte reser i sällskap med en förälder eller vårdnadshavare, alternativt en annan person som har fyllt 21 år. För kryssningar i Europa är åldersgränsen på motsvarande 18 år. Vuxna som reser med minderåriga som de inte är föräldrar/målsmän till måste ta med en kopia av föräldrarnas pass och ett dokument som är undertecknat av minst en av föräldrarna/legala förmyndare. Detta dokument som måste medföras kan se lite olika ut på olika rederier. Ett exempel från Royal Caribbean Cruise Line hittar du här: EXEMPEL INTYG MINDREÅRIG

I intyget bekräftas att den minderåriga har tillåtelse att resa, samt att de vuxna i dennes sällskap har fullt ansvar under resan.

Om en minderårig har ett annat efternamn än den förälder barnet reser tillsammans med måste föräldern medtaga ett dokument som bekräftar att barnet är deras. Om inte denna dokumentation finns med, kan den minderåriga bli nekad ombordstigning.

Barn ombord
Rederierna har olika åldersgränser när det gäller barn. Det vanligaste är att barnet måste vara minst 6 månader för att få resa. Vissa rederier kan ha lägre åldersgräns medan andra kan ha högre åldersgräns, t ex 12 månader. För barn finns det på många fartyg avgiftsfria, organiserade aktiviteter ombord. Barn har ibland inte tillträde till vissa delar av fartyget. Spjälsängar finns att tillgå på en del fartyg. Barnvakt och barnpassning mot timavgift, kan ibland ordnas om kryssningspersonalen har möjlighet. Minimiålder för barnvakt i hytten är vanligen 12 månader. Alla barn som deltar i programmen måste vara minst 3 år gamla och klara sig utan blöja. Små barn (vanligen alla barn under 2 år) med blöjor får pga hälsovårdsmyndigheternas bestämmelser inte vara i poolerna/bubbelpoolerna. En liten avgift kan komma att tas ut för vissa barnaktiviteter. Det rekommenderas att småbarnsföräldrar själva tar med mat, blöjor samt hygienartiklar till barnen.

Ungdomar ombord
Utbudet av aktiviteter varierar mellan fartygen och beroende på säsong. En mängd olika aktiviteter och evenemang erbjuds såväl dagtid som kvällstid. Här erbjuds bland annat kurser, sportturneringar, get toghether och olika slags tävlingar. Mer information om vad som finns tillgängligt under din kryssning hittar du på rederiets hemsida eller genom din kontakt på Hummingbird.

Måltider ombord
Rederierna tillämpar olika tider och regler för sina måltider samt bordsbokning. För dig som vill vara mer flexibel, serveras det på många fartyg en middagsbuffé. För din aktuella måltidsinformation hänvisar vi till det rederi du skall resa med, där du också kan se ditt dagliga program för tider och plats under din resa. De generella cirkatiderna i fartygets huvudrestaurang är enligt nedan, men observera att det varierar från rederi till rederi.

Frukost: Fri sittning 0700-1000
Lunch:     Fri sittning 1200-1430
Middag, tidig sittning: Börjar 1800/1830/1900
Middag, sen sittning:   Börjar 2030/2100
Observera att dörrarna till restaurangen i allmänhet stängs 15 minuter efter det att aktuell middagssittning börjat, så kolla noga ombord vilka tider som gäller på ditt fartyg!

Om du föredrar den ena sittningen framför den andra skall du tala om detta vid bokningstillfället. Notera att det handlar om önskemål, men rederierna gör sitt allra bästa för att uppfylla dessa. På många fartyg har du en Room Service-meny som finns tillgänglig dygnet runt. (För Room Service-beställningar mellan ca 24.00 – 05.00 kan en mindre avgift tas ut). Önskemål om specialmat/särskild kost måste framkomma vid bokningstillfället. Rederierna gör sitt allra bästa för att tillgodose dessa behov, utan att kunna lämna någon garanti i förväg.

Alkoholhaltiga drycker
Alkoholhaltiga drycker kan köpas i alla barer och restauranger ombord på samtliga fartyg. Åldersgränsen är normalt 21 år, men på vissa kryssningar kan gäster i åldern 18-20 år köpa öl och vin med skriftligt intyg från föräldrar/målsman. EXEMPEL INTYG ALKOHOL

Alkoholhaltiga drycker får inte tas ombord för personligt bruk. Dessa tas om hand av besättningen och levereras till din hytt sista kvällen på kryssningen. Samma sak gäller beträffande alkoholhaltiga drycker som inköpts i fartygets taxfreebutik! I hytterna finns i allmänhet minibar med såväl vatten och läsk, som diverse alkohol. Se efter i prislistan innan du tar något från minibaren!

Klädseln ombord
Lätta, lediga kläder för vardagsbruk. Lägg ner baddräkt/badbyxor eftersom de allra flesta fartyg har pool ombord. Bekväma skor och kläder till utflykterna rekommenderas. Tänk även på att vissa utflykter innehåller besök på heliga platser där shorts och bara axlar inte är tillåtna. För kvällsbruk passar ledig klädsel (casual) vilket innebär kjol/byxa med överdel för damer; tenniströja och byxa för herrar. Informell klädsel (smart casual/informal) innebär klänning eller byxdräkt för damer; blazer för herrar. Vid påbjuden s k formell (formal) klädsel, rekommenderas cocktail- eller långklänning för damer och mörk kostym och slips, eller smoking, för herrar. Rederierna har informationsblad om vad som händer påföljande dag, som lämnas i hytten varje kväll. I informationsbladet framgår vilken ”dresscode” som gäller nästa kväll. På expeditionskryssningar, temakryssningar och flodkryssningar kan annan klädsel behövas vid särskilda tillfällen. Kontrollera vad som behövs i samband med din bokning.

Hur fungerar utflykterna?
För att få ut det mesta möjliga av din resa kan det ofta vara bra att välja rederiernas utflykter som har satts ihop av deras reseexperter. Priserna varierar för varje utflykt. Utflykterna skall oftast bokas ombord – men observera att de har ett begränsat antal platser. I vissa fall kan utflykterna bokas i förväg via Internet. Kontrollera vad som gäller inför din kryssning. Utflykter i land kan på grund av för få deltagare, oförutsedda händelser och otjänligt väder bli inställda, då du kanske väljer alternativet att själv utforska platsen med eget arrangemang. Då är det mycket viktigt att tänka på att vara tillbaka på fartyget vid angiven tid (som er hålles ombord)!

Sjukvård ombord
Det finns en läkarstation ombord som är bemannad av en legitimerad läkare. Rederierna tar i regel ut en kostnad för medicinska tjänster. Vi rekommenderar därför att du har en bra försäkring! Ibland täcker försäkringarna inte alla utgifter på plats – spara då alla kvitton för att få utgifterna ersatta från försäkringsbolaget efter hemkomsten. Läkarstationen tillhandahåller gratis sjösjukemedicin om så behövs.

Elektrisk utrustning och tvättmöjligheter
Spänningen ombord är 110/220V varför det kan behövas att du tar med dig adapter. Utbudet av elektrisk utrustning varierar från fartyg till fartyg. Det går numera bra att ha elektronisk utrustning i bagaget när du checkar in (OBS! dock ej strykjärn eller doppvärmare). Tvätt, kemtvätt och strykning av kläder kan du i regel få hjälp med inom 24 timmar. Priserna varierar beroende på typ av plagg. Din hyttsteward/stewardess kan ge dig mer information och priser.

Rökpolicy
Miljön är i stort sett rökfri, men det finns speciella områden avsedda för rökare ombord på många fartyg. Cigarr- och piprökning är endast tillåten på de yttre fartygsdäcken, alternativt i särskilda cigarrum. Det är inte tillåtet att röka varken i hytterna eller på hyttbalkongen. Rederierna kan dock sällan garantera allergifria hytter.

Utcheckning
På angiven tid den sista kryssningskvällen/morgonen skall du placera det stora bagaget utanför din hyttdörr. Din hyttsteward/stewardess levererar bagagelappar till dina väskor. Skriv klart och tydligt namn, hemadress, och om det är lämpligt, flygresedetaljer på varje bagagelapp. Ömtåligt, viktigt och värdefullt gods samt det du behöver för nästa dag, skall packas i handbagaget.

Flyg, hotell och transfer. Före och efter kryssning
Flyg, hotell och transfer kan bokas i ett paket i samband med din bokning av kryssningen hos Hummingbird. För kryssning i USA har vi som krav att resenären skall ha en natt på orten innan avfärd. Detta kan i vissa fall även krävas i länder runt och utanför Medelhavet om fartygets avfärd sker tidigt på dagen.

Ingår oftast ombord
Helpension
Shower och underhållning
Nästan alla aktiviteter ombord
24 timmar room service (mellan 24:00-05:00 kan en mindre avgift tas ut)
Tillträde till gym- och fitnessavdelning

Ingår oftast inte ombord
Utflykter
Måltidsdrycker och drinkar etc. (ingår på vissa fartyg)
Alkoholhaltiga drycker
Tvätt av kläder
Hälso- och skönhetsvård
Övrigt som inte tydligt angivits som inkluderat i priset