Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Resevillkor

För Hummingbird Lifestyle Travel (nedan kallad HLT) resenärer gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor samt Kompletterande särskilda villkor enligt nedan.

Kompletterande särskilda villkor för Hummingbird Lifestyle Travel

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.3    Pris och avtalade tjänster

1.3.12 Delbetalning

Av bokningsbekräftelsen framgår om flygresan skall betalas i sin helhet samband med bokning och samtidigt som anmälningsavgiften.

1.3.13 Slutbetalning

Slutbetalning skall vara HLT tillhanda senast 40 dagar innan avresa.

1.4    Avtalets ingående

1.4.4   Anmälningsavgiften kan variera kraftigt beroende på typ av resa och de villkor som underleverantören ställer, se bokningsbekräftelsen för exakt information.

1.4.5   Muntliga beställningar skall vara skriftligen bekräftade.

1.4.6   Önskemål kan ej garanteras

1.4.7    Arrangören äger rätt att frångå avtalet inom 48 timmar efter bekräftad bokning om felaktiga förutsättningar lämnats, orsakade av fel i systemteknik, valutafel eller motsvarande.

2.3     Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1     Resenärens önskemål om ändringar före avresa

2.3.1.3 Ändringar som företas av resenären är att betrakta som en avbeställning och nybokning enligt 3.1

2.3.1.4 Ändringar på flyg med utställd biljett gäller 2.3.1.3.

2.3.2   Arrangörens ändringar/ inställande före avresa

2.3.2.6   Tidtabellen  är preliminär fram till 7 dagar innan avresa. Ändring av de preliminära tiderna meddelas resenären så snart som möjligt. Förändringar i de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

2.3.2.7 Minimiantal är 15 deltagare. Information om inställande av resa lämnas senast 30 dagar före avresa.

3.      Avtalets upphörande  / avbeställning

3.1       Resenärens avbeställning av paketresan

Följande avbeställningsregler ersätter punkt 3.1.4-3.1.7 i SRF’s villkor

Avbeställning

Kostnad för resenären

60 dagar innan avresa

10% av resans pris lägst 3 000 kr per person + ev. kostnader  till våra leverantörer.

59-30 dagar före avresa

40% av resans pris

29-8 dagar före avresa

80% av resans pris

7 dagar före avresa

100% av resans pris

3.1.3.1 Flygbiljetter som bokats, betalats och ställts ut kan vanligtvis inte återbetalas vid avbokning.

3.3       Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring

3.3.2   HLT förmedlar reseförsäkring och avbeställningsskydd från Gouda och Europeiska.

3.3.3   Avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

3.3.4   Avbeställning kan göras till Hummingbird Lifestyle Travels kontor på vardagar 9-17 på telefon 031-308 82 18.

4. Fel och brister

4.2       Tryckfelsreservation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyrer och förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar.

4.3       Skriftlig reklamation skall vara HLT tillhanda senast en månad efter resans slut.

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar

5.6       Resenärer erbjuds ibland, när reguljärflyg är överbokade, att mot ersättning ta en senare flight än vad som avtalats. Prisavdrag för förlorad tid på resmålet utgår inte om resenären accepterar erbjudanden från flygbolaget och som medför en senare ankomst till resmålet än vad som ursprungligen planerats.

5.7       Ersättning utgår inte heller för de merkostnader som resenären får för att komma ikapp en resa.

6. Trygghetsgaranti

Hos HLT får du alltid Trygghetsgaranti vilket innebär att du får återbetalning för förlorade resdagar om resan behöver kortas ner eller ställas in på grund av strejk, snökaos, askmoln, svin/fågelinfluensautbrott etc. Skulle ett hotell eller flygbolag gå i konkurs så garanterar vi att våra resenärer får annan likvärdig tjänst eller ersättning.