Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Personuppgifter

Hummingbird Lifestyle Travel tillämpar personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Genom att köpa en tjänst/produkt eller registrera dina uppgifter hos oss samtycker du till att vi får behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Med personuppgifter avses all information om en person som lagrats i någon form. Detta innefattar t.ex. ditt namn, epost- och postadress, telefonnummer, faktura- och kontoinformation samt övrig information som du lämnar om dig och din familj i samband med att du skapar en profil eller registrerar dig hos oss.

De uppgifter du lämnar till Hummingbird Lifestyle Travel på webbplatsen används för administration och för att kunna upprätthålla en hög service till våra kunder. Uppgifterna används för att kunna leverera den tjänst du beställt, förse dig med efterfrågade produkter och skicka ut erbjudanden om egna och likartade produkter som har samband med din resa. Informationen används även för statistik och förbättring av webbplatsens innehåll och för uppdatering av våra databaser.

Personuppgifter som rör kontoinformation i samband med betalning av våra produkter/tjänster behandlas endast för att genomföra ditt köp och lämnas endast ut till tredje part om det behövs för att genomföra och administrera din betalning samt för att kunna ta betalt för din bokning.

Hummingbird Lifestyle Travel ingår i en koncern där Intoit Holding är moderbolag. Hummingbird Lifestyle Travel förbehåller sig rätten att fritt behandla samt överlåta uppgifterna inom koncernen. Hummingbird Lifestyle Travel förbehåller sig rätten att fritt överlåta uppgifterna till tredje part vid försäljning eller köp av bolag eller tillgångar, eller om Intoit Holding, annat bolag inom koncernen, eller tillgångar inom koncernen förvärvas av tredje part och personuppgifterna kommer att vara en av de överförda tillgångarna. Tredje parter som kan komma att erhålla uppgifterna kommer företrädesvis vara aktörer som erbjuder liknande produkter och tjänster som Hummingbird Lifestyle Travel.

Uppgifterna kan komma att delas med våra samarbetspartners och andra medverkande som arbetar på uppdrag av Hummingbird Lifestyle Travel, t.ex. underleverantörer i syfte att fullgöra avtal mellan användare och Hummingbird Lifestyle Travel.

Vidare kan vi komma att lämna uppgifterna till tredje part i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet eller om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

Personuppgifter som du lämnat till oss på webbplatsen och som inte är hänförliga till dig själv, exempelvis information om familjemedlemmar och vänner inför bokning av tjänster, kommer endast att lagras för ditt privata syfte. Detta innebär att Hummingbird Lifestyle Travel inte kommer att använda dessa uppgifter för att ta kontakt med berörda personer eller på annat sätt begagna sig av informationen.

Du ansvarar själv för att uppgifterna uppdateras på webbplatsen eller genom att kontakta Hummingbird Lifestyle Travel. Om du vill uppdatera, korrigera lämnade uppgifter eller har frågor eller synpunkter som rör våra tjänster, den information vi samlar in eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på adressen bokning@hummingbird.se eller via telefon på 031-308 82 18.

Mer information kring vad det innebär finner ni på datainspektionens hemsida.